frivillig KC

Det har jeg ikke prøvet før.

Det kan jeg godt...

Pippi Langstrømpe

Krisecenter-frivillig...på Hillerød Kvinde krisecenter og medlem af bestyrelsen for Landsorganisationen Kvinde Krisecenrte (LOKK)

De frivillige på et kvindekrisecenter er dem, der lige giver det ekstra, der gør det svære lidt nemmere, og måske får de voldsramte kvinder til, for en stund, at sænke skulderne. Når man som voldsramt kvinde ender på et krisecenter, er man presset helt til grænsen. Personalet på krisecentret hjælper kvinden til at generobre selvrespekten og tage hånd i hanke med eget liv.  De frivilliges rolle er at lytte og støtte - og bidrage med noget der ikke er "sagsbehandling" og "paragraffer".


Mine opgaver er at hjælpe med praktiske ting, lave mad, passe børn, snakke - og bare være der...


At være med til, at gøre en svær tid for kvinderne og deres børn lidt mindre svær, er givende.

Det sætter mit eget liv i perspektiv.


Det giver god mening i mit liv, at være med til at give kvinderne det frirum der skal til,

for at de kan overskue en ny tilværelse.


Jeg har tidligere være frivillig på Krisecentret i Haderslev i en årrække.


Bestyrelsesarbejdet i LOKK består af organisatoriske beslutninger, mediekontakt, deltagelse i seminarer om vold i nære relationer, planlægning af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, fondraising og meget andet. Der arbejdes strategisk på det politiske plan. Foretræde for fagministeren og samarbejde med styrelser og visitation og tilsyn. 

Jeg står naturligvis for den grafiske opsætning af LOKK's årsberetninger mv.

Gitte Messerschmidt · 2243 4011 · gitte.messerschmidt@live.dk