frivillig KC

Det har jeg ikke prøvet før.

Det kan jeg godt...

Pippi Langstrømpe

Krisecenter-frivillig

 

 

...på Haderslev Krisecenter og medlem af bestyrelsen for Landsorganisationen Kvinde Krisecenrte (LOKK)

Som frivillig på Haderslev Krisecenter har jeg vagter, når personalet er gået hjem.

Det er typisk natte- og weekendvagter.

 

Mine opgaver er at passe telefonen, modtage nytilkommere, passe slusedøren, hjælpe med praktiske ting,

lave mad, passe børn, snakke - og bare være der...

 

At være med til, at gøre en svær tid for kvinderne og deres børn lidt mindre svær, er givende.

Det sætter mit eget liv og problemer i perspektiv.

 

Det giver god mening i mit liv, at være med til at give kvinderne det frirum der skal til,

for at de kan overskue en ny tilværelse.

 

Bestyrelsesarbejdet i LOKK består af organisatoriske beslutninger, mediekontakt, deltagelse i seminarer om vold i nære relationer, planlægning af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, fondraising og meget andet.

Vi er pt. en organisation uden penge, hvilket indebærer at alt arbejde foregår på frivillig basis.

Gitte Messerschmidt · 2243 4011 · gitte.messerschmidt@live.dk